Šaran maloljuskavi

Cyprinus caprio (L. 1758)

Pojavljuje se u vodama sa temperaturnim razlikama od 3 do 35 °C što pokazuje da je izuzetno izdržljiva i prilagodljiva riba.

Na gornjoj usni postoje dva para brčića, pri čemu su brčići koji se nalaze u krajevima usta duži. Leđna peraja ima dugu osnovu. Postoje dva oblika šarana: sa visokim tijelom (morpha elatus ili morpha acuminatus) i morpha sa izduženim tijelom (morpha hungracius).